Yükleniyor
Göksu Matbaacılık
"Kağıt ile ilgili her şey..."
      


Ambar Fişi

Ambar Fişi, giriş çıkışların denetlenip, kontrol altında tutulması amacıyla, firmaların depo ve abbarları için bastırdıkları belgelerdir.AmbarFisiİstanbul'da bulunan 3000'e yakın anlaşmalı matbaadan kuruluş sırası itirabiriyle 85. sırada olan ve kendinden önceki 84 matbaadan şu anda sadece 6 tanesinin faailyet gösterdiği matbaa sektöründe "Göksu Matbaası" senelerin verdiği tecrübe ve güven ile her türlü anlaşmalı mali evrak hizmeti sunmaktadır.

ANLAŞMALI MATBAA

" Fatura - Sevk İrsaliyesi - Gider Pusulası - Perakende Satış Fişi - Serbest Meslek Makbuzu - Reçete - Taşıma İrsaliyesi - Toplu Taşıma İrsaliyesi - Günlük Müşteri Listesi - Dipkoçanlı Yolcu Taşıma Bileti - Yolcu Lisetesi - Müstahsil Makbuzu  - Dip Koçanlı Giriş Bileti - Dip Koçanlı Perakende Satış Fişi - İrsaliyeli Fatura - Ambar Tesellüm Fişi - Adisyon Tipi Perakende Satış Fişi - Döviz Satım Belgesi - Sigorta Komisyon Gider Belgesi - Ödünç Sözleşmesi - Özel Fatura - Fatura/Çek - Yolcu Bileti - Sigorta Poliçeleri - Ek Belgeler(Zeyilnameler) - Orman Koop. Ödeme Cetveli - Giriş Bileti - Adisyon - Döviz Alım Belgesi - Bilgi Formu ve Tutanak - Kıymetli Maden Satım Belgesi - Kıymetli Maden Alım Belgesi " gibi resmi evrakların basımı, dağıtımı ve çoğaltılmasına, incelendikten sonra maliye tarafından yeterli görülerek izin verilmiş olan matbaalar "Anlaşmalı Matbaa" olarak adalndırılır. Maliye, matbaa ile anlaşma yapması ve resmi evrakların basımına izin vermesi için öncelikle müraacatta bulunan matbaanın makine teşkilatının yeterli bulunması, özgeçmişinde sabıka bulunmaması gibi özellikler istemekle beraber matbaalardan belli bir miktarda teminat mektubu, ya da nakit para blokesi alır ve kriterlere uyması halinde yeterlilik belgesi ile birlikte anlaşmalı evrak basımına izin verir. Anlaşma yapılan matbaa belirli bir Sıra / Seri numaralarını takip ederek resmi evrak basımını gerçekleştirebilir ve sadece bulunduğu il ve ilçelerine resmi evrak basabilir. Basılı evraklar üzerinde bulunduğu il koduda yer almaktadır. Bu il kodunun dışında anlaşmalı belge basımı yapamaz ve çoğaltamaz.

Göksu Matbaası olarak biz; Yılların verdiği güven ve kaliteyle, tüm matbu evraklarınızı titiz ve ivedi bir şekilde sizlere ulaştırıyoruz.

Anlaşmalı belge basımında mali belgelerin Basımı için gerekli evraklar

SAHIS İSE :
1) Nüfus cüzdanı Fotokopisi
2) Vergi Levhası Fotokopisi
Yeni işletmede (Açılış Tutanağı)

ŞİRKET İSE :
Vergi Levhası Fotokopisi
Vekaletname fotokopisi
İmza sürküsü ( Şirket yetkilisi )
Son ödenmiş tahakkuk makbuzu
Copyright © 2007-2020 goksumatbaasi.com